สื่อประชาสัมพันธ์

Web ที่เกี่ยวข้อง


ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์

บุคคลออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อื่นๆ PDF พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการพิจารณาผลงานด้านการศึกษาและฝึกอบรมนิวเคลียร์เทคโนโลยีของประเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558