กิจกรรมทางการศึกษาและกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและกีฬา เช่น มอบทุน มอบหนังสือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา และกีฬา เป็นต้น

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กับ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. โดยมี นายลัญจกร อภิชิตเรืองเดช ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (ชพฟว.) และ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ สทน. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สนับสนุน “โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” และ “โครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า” โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ ให้เยาวชนผู้โชคดี จำนวน 8 คน ซึ่งได้รับการสุ่มจับฉลากคัดเลือก จากการเข้าร่วมบอกแหล่งที่มาหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ในกิจกรรมพิเศษ “ไฟฟ้ามาจากไหน” ตามโครงการ “ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน ปี 3” โดยมีผู้บริหาร อนค. พร้อม ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยาน มีเยาวชนผู้โชคดี เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุม 312 อาคาร ท.101 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่   21 - 28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ สนามกีฬา อำเภอพนมรอก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน สมุดระบายสีและของขวัญ ให้กับโรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ณ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตำบลหัวถนน อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556