สื่อประชาสัมพันธ์

Web ที่เกี่ยวข้อง


ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์

บุคคลออนไลน์

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการทัศนศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 33 คน ดูงานโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง และเยี่ยมชม กลุ่มประมงพื้นบ้านตากวน อ่าวประดู่ ที่มีการทำฟาร์มหอยแมลงภู่ บริเวณใกล้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รวมถึงการใช้ชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งศึกษาดูงานโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556