โครงการสร้างเยาวชนเพื่อนเป็นเครือข่ายการสื่อสาร PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย”  เป็นปีที่ 7 ครั้งที่ 4ประจำปี 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนดอนมะกอก โรงเรียนชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนท่าชนะ และโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนท่าชนะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรม “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” เป็นปีที่ 7 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม และรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเวทีอภิปราย “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” เป็นปีที่ 7  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงดิบ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาบัว และรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560