การเยี่ยมชมโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน อำเภอท่าตะโก จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2555