กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวนเงิน 20,000 บาท สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 20,000 บาท สนับสนุนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน  ณ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเสื้อและของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พื้นที่อำเภอท่าตะโก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน (อบต.หัวถนน) องค์การบริหารส่วน ตำบลพนมเศษ (อบต.พนมเศษ) องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง (อบต.สายลำโพง) องค์การบริหารส่วน ตำบลวังมหากร (อบต.วังมหากร) พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันสงกรานต์ ให้กับ องค์การบริหารส่วน ตำบลพนมรอก (อบต.พนมรอก) เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและกาชาด ประจำปี 2554 จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554