กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนฟันดี ประจำปี 2558 โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม จังหวัดกระบี่ ให้บริการตัดผมฟรี ณ บริเวณอาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.กระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและพิการ ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 6 ราย พร้อมมอบสิ่งของสำหรับผู้ป่วยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  พร้อม มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลเหนือคลอง เพื่อใช้อบสมุนไพรของกลุ่มงานแพทย์แผนไทย  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานมหกรรมวิชาการ “เดินหน้าเทพาสู่อนาคต ประจำปี 2558” ภายในงานได้จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม พร้อมแจกแผ่นพับชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผ่นสูตรจุลินทรีย์ขยาย และน้ำจุลินทรีย์ขยาย จำนวน 200 ขวด แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ และประชาชน ร่วมกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่หาดยาว” จำนวน 213 ตัว ณ บริเวณหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557