กิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องระหว่าง กฟผ. กับชุมชน โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา พร้อมด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา หน่วยงานราชการ ตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนและเยาวชนโดยรอบมัสยิดปูเหลาลู่หนัง ร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ มัสยิดปูเหลาลู่หนัง หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนในการดำเนินการขนย้ายอินทผาลัม จากกรุงเทพฯ มายัง จังหวัดกระบี่ เพื่อแจกจ่ายให้กับมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ (ถือศีลอด) ประจำปี ฮ.ศ.1439 (พ.ศ.2561) โดย กฟผ.  ได้ทำการขนส่งอินทผาลัม จากท่าเรือคลองเตย มามอบให้ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับใช้ในกิจกรรม ณ หมู่ที่ 5 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภายในงานจัดให้มีบริการตัดผมฟรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริการทำบัตรประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีประชาชนที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมงานมากว่า 300 คน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนบ้านกรงอิตำ "คอตัมอัลกรุอาน" โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อิหม่ามประจำมัสยิด หน่วยกำลังทหาร ตำรวจในพื้นที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เยาวชนและชาวบ้านในชุมชนร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยสภาซูรอมัสยิดดารุอามาน ณ หาดแก้ว บ้านกรงอิตำ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่าง กฟผ. กับชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ด่านปฏิบัติการตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมมอบข้าวสารจำนวน 1 กระสอบ ให้ชุดปฏิบัติการตำบลเทพา (ด่าน 7 วันอันตราย) เพื่อใช้ในการจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับทีมชุดปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 7 วันอันตราย ให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561  ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมทำความสะอาด พัฒนามัสยิดปู่เหลาหลู่นัง (เกาะแลหนัง) หมู่ที่ 3 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่าง กฟผ. กับชุมชน  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันแตงโม ครั้งที่10 ประจำปี2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2561 ณ บ้านบางพังกา หมู่ที1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่ม กฟผ. เพื่อใช้ในงานเมาลิดสัมพันธ์ ณ มัสยิดยามีอิตตักวา หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่ม กฟผ. เพื่อใช้ในงานเมาลิดสัมพันธ์ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ณ มัสยิดดารุลญันนะห์ หมู่ที่ 2 บ้านพระพุทธ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่ม จำนวน 60 โหล เพื่อใช้ในงานอาซูรอสัมพันธ์ ของตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม ในการเสริมสร้างความสามัคคีและระลึกความยากลำบากของชาวมุสลิมในอดีต โดยมี นายประเสริฐ ศรีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุจดีน เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุจดีน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบต้นดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 จำนวน 100 ต้น ให้กับมัสยิดมัสยิดยามีอิตตักวา สำหรับนำไปปลูกเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ มัสยิดมัสยิดยามีอิตตักวา หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับจังหวัดกระบี่ พร้อมร่วมขอพรต่อพระเจ้าและผูกผ้าเรือหัวโทง เพื่อเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในปี2560 ในโอกาสนี้ กฟผ. ได้มอบถังขยะให้กับชมรมผู้ประกอบการเรือหางยาวอ่าวนาง ชมรมเรือหางยาวอ่าวน้ำเมา ชมรมเรือหางยาวอ่าวต้นไทร จำนวน 200 ใบ เพื่อวางไว้ในเรือหัวโทงสำหรับบริการนักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะลงทะเล โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานประติมากรรมปลาใบ หาดอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดสำนักงานบริหารราชการตำบลเกาะสะบ้า โดยมีหน่วยงานราชการ และเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงประชาชนอำเภอเทพา เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานบริหารราชการตำบลเกาะสะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 โหล สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้า แม่บ้านและผู้นำศาสนาที่มีฐานะยากจน พร้อมมอบเสื้อผ้า และผ้าคลุมสำหรับผู้หญิง (ฮิญาบ) จำนวน 50 ชุด เพื่อใช้ในเทศกาลฮารีรายอหรือเทศกาลเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เสื้อผ้าและฮิญาบ จากร้านมารียัมพานิชย์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา (เวทีชาวบ้าน) ลุ่มน้ำสาขาคลองเทพา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดจุดปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 พร้อมมอบงบประมาณ จำนวน 56,000 บาท เพื่อสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร และทหารเฉพาะกิจในพื้นที่ ในช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บ้านกรงอิตำ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560