อื่นๆ PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557 (EIA MONITORING AWARDS 2014) ประเภทคมนาคม จากโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

• คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (สร. กฟผ.) เชิญศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ อดีตกรรมการ กฟผ.  มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “จิตสำนึกรักองค์กร กฟผ.” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ภาคใต้  ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556