งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร PDF พิมพ์ อีเมล

ได้แก่ การเยี่ยมชมโครงการ การทัศนศึกษา ค่ายเยาวชน นิทรรศการ การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ และร่วมชี้แจงกับหน่วยราชการหรือชุมชน

กิจกรรมเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุชุมชน)

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะถ่ายทำสารคดีรายการ "รู้ค่าพลังงาน" ซึ่งเป็นรายการให้ความรู้ในเรื่องพลังงาน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3HD (ช่อง 33 ทีวีดิจิตอล) โดยทางรายการได้มาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดจังหวัดกระบี่ และสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน โอกาสนี้ได้นำทีมงานถ่ายทำสารคดีลงดูพื้นที่โครงการด้วย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายวิมลไชย มงคล หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุในกิจกรรมของเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นกระบี่เซฟตี้เรดิโอ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ กฟผ. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ Unity Radio FM 96.5 MHz จังหวัดกระบี่ ซึ่งถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุในจังหวัดกระบี่ ประมาณ 20 สถานี ณ สถานีวิทยุ Unity Radio อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมออกร้านนิทรรศการเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านพลังงานในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ประจำปี 2561 โดยนิทรรศการได้นำเสนอข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ รวมถึงภารกิจและการดำเนินงานของ กฟผ. ณ โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการให้ความรู้ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเทพา สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้และของประเทศ ตลอดจนกิจกรรมตอบคำถาม พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม "โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 และกิจกรรมสัปดาห์วิชาการตายุตตอลีบาต ครั้งที่ 1 Talibat Cemerlang จัดขึ้น ณ โรงเรียนตายุตตาลีบาต หมู่ที่ 2 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำเกษตรกรกลุ่มปลูกพริกบ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกอยด้วยนายวิชัย แก้วสุข เกษตรอำเภอเทพา และกลุ่มเกษตรกรปลูกพริก  ให้สัมภาษณ์สดผ่านคลื่นวิทยุ อสมท.ปัตตานี ในรายการ อสมท เพื่อชุมชน 91.00 MHz เวลา 13.10-14 น. (ทุกวันอังคาร) โดยมีนายสะการียา สาหลี จิตอาสาอำเภอเทพา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งตัวแทนเกษตรกรกลุ่มปลูกพริกได้ให้สัมภาษณ์ เรื่อง บทบาทของ กฟผ. ต่อการส่งเสริมอาชีพชุมชน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรม “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ให้ความรู้เรื่อง การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง สะพานและท่าเทียบเรือ พลังงานทดแทน พลังงานความร้อนร่วม พลังงานใต้พิภพ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มอบของที่ระลึก ให้กับประชาชนและเยาวชนที่มาร่วมงาน  ณ โรงเรียนบ้านป่าโอน หมู่ที่ 6 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ ให้ข้อมูลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ จำนวนกว่า 30 คน ณ ร้านอาหารครัวอัญชลี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วันที่ 18 มกราคม 2561

• นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์กรภาคเอกชนจังหวัดสงขลา ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมโรงแรมสงขลา-หาดใหญ่ ร่วมเป็นผู้แทนภาคเอกชน แถลงข่าว การส่งมอบข้อมูลสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการของ กฟผ. ในกิจกรรม “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง สะพานและท่าเทียบเรือ พลังงานทดแทน พลังงานความร้อนร่วม พลังงานใต้พิภพ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560


• สถานีไฮเคเบิลทีวี จัดเสวนา “ทิศทางการพัฒนาเทพา เมื่อมีโรงไฟฟ้า” ณ โรงแรมเพ็ชรมีรีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพา และนายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีนางสาวชฏาพร   ชัยขันธ์ ผู้อำนวยการข่าวและรายการสถานีไฮเคเบิลทีวี จังหวัดสงขลา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเสวนามากกว่า 120 คน วันที่ 9 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับและนำคณะสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วิทยุ ศอ.บต.) จังหวัดยะลา จำนวน 20 คน เยี่ยมชมกลุ่มเพาะเลี้ยงปู กลุ่มเลี้ยงปลากะพงในกระชังของชุมชนในพื้นที่ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้โกงกาง กลุ่มเยาวชนปูนปั้น และล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน ชมอุโมงค์โกงกาง ณ ศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ไปสื่อสารทางสถานีวิทยุ ศอ.-บต. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับทราบต่อไป เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน อาทิ การกำเนิดไฟฟ้า แหล่งผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ให้กับคณะเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใน “งานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจมาร่วมงานกว่า 5,000 คน เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมออกร้านนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้ากับประชาชนและเยาวชน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" จัดโดยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงประชาชนอำเภอเทพา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน ณ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนนิตยสารสะท้อนมุมมองที่แตกต่าง " The Alami" พร้อมนำลงพื้นที่ทำข่าวและเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  โดยมีนางสาวเจ๊รอม๊ะ หลีสุวรรณ รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง นำคณะเยี่ยมชมพื้นที่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางครอบครัวผู้ป่วย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับพลังงานจังหวัดกระบี่  และอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ "พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi"  มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 190 คน ณ หอประชุม โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้อนรับสื่อมวลชนรายการซุปเปอร์เวียร์ (Super Weir) จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ลงพื้นที่ถ่ายทำของดีประจำอำเภอเทพา ได้แก่ ร้านไก่ทอดเทพา (ป้าเข่ง) และสถานีรถไฟฟ้าอำเภอเทพา พร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 2,000,000 ตัว ณ บริเวณริมหาด ตำบลปากบาง รวมถึงเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์โกงกางและการเลี้ยงปลาในกระชังบ้านคลองควาย และโครงการทำปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวน ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ของ กฟผ. ณ บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง พร้อมร่วมพูดคุยกับเยาวชนใน สถานบำบัดยาเสพติดปอเนาะญานันลันบารู ซึ่งเป็นปอเนาะที่ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำ นางสาวจิระวรรณ ตันกุรานันท์ ผู้ดำเนินรายการบันทึกสถานการณ์ และผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ F.M 92.5 MHz ลงพื้นที่ทำข่าวและติดตามความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นำสื่อมวลชนจาก อสมท. (ช่อง9) จังหวัดสงขลา ทำข่าวการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพของ กฟผ. ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าเทพา โดยสัมภาษณ์กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน และ กลุ่มเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ณ กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนให้แก่สื่อมวลชนวิทยุ โทรทัศน์และ Social Network ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ  นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา  และนายธรรมยุทธ สุทธิวิชา ที่ปรึกษาโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาบรรยายให้ความรู้และนำเยี่ยมชมพื้นที่ ติดตามการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยสื่อต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนการเผยแพร่ภารกิจต่างๆ ของ กฟผ. หลากหลายมากขึ้น เมื่อวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำสื่อมวลชนจาก สมิหลาไทมส์ จังหวัดสงขลา ล่องเรือทำข่าวเพื่อสำรวจป่าชายเลน อุโมงค์โกงกางระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชาวประมง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งสัมภาษณ์มัคคุเทศก์พลังงาน กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนเกี่ยวกับการดูแลและขยายพื้นที่ป่าชายเลนให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ บ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย นำทีมข่าวจริง สปริงนิวส์ ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษ ณ โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งออกอากาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงข่าวภาคค่ำทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่อง 19 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560


• นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย นายไพโรจน์ บุตรเผียน ประธานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง และนายประดิษฐ์ มาลาทอง ผู้แทนชุมชน ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ร่วมให้สัมภาษณ์สด รายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560