สื่อประชาสัมพันธ์

Web ที่เกี่ยวข้อง


ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์

บุคคลออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การับฟังความคิดเห็นของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล

กฟผ. ร่วมสัมมนาพร้อมตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ ในการสัมมนา Program of Nuclear Energy Seminar in Thailand ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.)  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554