ร่วมชี้แจ้งกับหน่วยราชการหรือชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

» เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายธีรยุทธ์ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออวยพรปีใหม่และชี้แจงเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเรื่องโรงไฟฟ้าใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี