กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อนิทรรศการ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดทำโครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า กับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน ให้แก่สถานีวิทยุ อสมท. กาฬสินธุ์ คลื่นความถี่ 92.00 MHz เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 25556  เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อเท็จจริงของสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งรายการจะเริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในช่วง “สาระน่ารู้จาก กฟผ.” ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น.

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ ผ่าน “โครงการชีววิถี ครอบครัวดี สู่ความพอเพียง” ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน ที่โรงเรียนปอแดงวิทยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบโมเดลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการศึกษา ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์   ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 พร้อมจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมจัดนิทรรศการงานความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน (Safety & Energy Day)  ซึ่งจัดโดยบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ ณ อาคารบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 4,747 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมนิทรรศการไฟฟ้า เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555

» ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน จังหวัดนครสวรรค์ จัดซุ้ม กฟผ. ในงานวันวิชาการโรงเรียนโพฒิสารศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

» ระหว่างวันที่ 5-13 มกราคม 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานบีโอไอแฟร์ ในส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต พร้อมร่วมจัดนิทรรศการและนำโมเดลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี