Home งานชุมชนสัมพันธ์

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Designed by:
โครงการพลังงานหมุนเวียน, Powered by Joomla! and designed by 123WebDesign
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า งานชุมชนสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

งานชุมชนสัมพันธ์

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “คืนป่ารอบกังหัน สานฝันพี่น้อง สอดคล้อง EIA” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำจืด รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ชาวประมงและชุมชนให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำท้องถิ่นของตนเอง ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง บ้านท่างอย หมู่ที่ 6 ตำบล    จันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559


การเยี่ยมชมโครงการ

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนสายพลังงาน เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4  และโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูงานแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดแห่งถิ่นอีสาน รับฟังบรรยายสรุป ความเป็นมาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง และนวัตกรรมการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฮโดรเจน (Wind Hydrogen Hybrid System) ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นำชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองไผ่ จำนวน 25 คน เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างและความก้าวหน้าการจัดสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ณ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ตำบลคลองไผ่ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560


การร่วมประชุมชี้แจงกับหน่วยราชการและหรือชุมชน

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของ ชุมชนหมู่ 1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า ระยะที่ 2 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560


 

กิจกรรมการศึกษาและกีฬา

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานสนามใหม่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน” พร้อมมอบเงินจำนวน 24,000 บาท เพื่อสนับสนุน “กิจกรรมค่ายสร้างเสริมพลังเยาวชนแกนนำจิตอาสา” ให้กับนายแทน เขียวเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับประชาชนในพื้นที่ ณ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

» จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และพันธมิตร จัดการแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 3,000 คนเข้าร่วมชิงชัย ท่ามกลางบรรยากาศทะเลหมอกที่สวยงามและอากาศหนาวเย็นของอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 665 เมตร และวิวของทุ่งกังหันลมบนยอดเขายายเที่ยง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สร้างความประทับใจให้แก่นักวิ่งและผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสีคิ้ว สมาคมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพปากช่องและหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการแข่งขัน “มินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ครั้งที่ 5” ได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า” ครั้งที่ 5 และร่วมวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ครั้งที่ 5 ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ณ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำคะคองชลภาวัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560งานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านซับศิลาทอง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ การดำเนินการก่อสร้างโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 และรับฟังความคิดเห็นราษฎร โดยมีกำหนดการในการลงพื้นที่ทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ในตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ณ ที่ทำการศาลากลางบ้าน ของแต่ละหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559


 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานก่อสร้างโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีนายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 สิงหาคม 2559อื่นๆ

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท Hydrochina Corporation บริษัทคู่สัญญา ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเริ่มงานฐานราก เพื่อก่อสร้างกังหันลมตัวที่ 8 ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างกังหันลมตัวที่ 8 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำหรับโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 มีกำหนดเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 15 เดือน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559