กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2554

» คณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,500 ชุด พร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,500 ชุด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554