งานชุมชนสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

ร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท วิธิตาแอนิเมชั่น จำกัด มอบทุนการศึกษาในกิจกรรมพิเศษ “บอกหน่อยซิ เธอคิดอย่างไร” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงานปี 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 101 โรงเรียน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัดไฟโดยบอกวิธีประหยัดไฟฟ้าที่สามารถปฏิบัติเองได้คนละ 1 วิธี จากนั้นคณะกรรมการจะสุ่มจับฉลากหาผู้โชคดี  ณ ห้องประชุม 611 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอภิปราย “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอภิปรายได้แก่โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม  โรงเรียนเนินลาดวิทยาคม โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย และโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา “การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” โดยมีคณะครู กศน. จากจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดตราด  เข้ารับการอบรม จำนวน 140 คน ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายน 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว” ครั้งที่ 285 ให้บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น ให้แก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมรับบริการวัดสายตาประกอบแว่น จำนวน 675 คน   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว” ให้บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น ให้แก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 650 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประชาชนมาใช้บริการจำนวน 323 คน พร้อมกันนี้ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้แทนชุมชนแต่ละพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวง และวัดพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2557


 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 2,000 บาท สนับสนุนการจัดงาน “รวมพลคนอาสา จังหวัดนครสวรรค์” เพื่อใช้ดำเนินงานและจัดกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมงาน “วันนักข่าว 5 มีนา สู่อาเซียน” กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์และ สื่อมวลชนนครสวรรค์ เนื่องในวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน  งานมหกรรมโปงลางและงานกาชาด ประจำปี 2556 อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบโล่ ที่ระลึกแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนขาว และนายพาษ จิ๋ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา ที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนของ กฟผ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบของขวัญปีใหม่ และของขวัญวันเด็ก ให้แก่ อบต.หัวถนน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการสานสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 198 ณ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ โรงเรียนบ้านคันธุลี โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 611 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น “โครงการแว่นแก้ว” ครั้งที่ 193-194 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,321 คน

» ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554

» กฟผ. ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) บริษัททรูวิชั่น และหอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว” ครั้งที่ 187 เพื่อบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาสายตากว่า 750 คน ณ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2554

» ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงาน กฟผ. บ้านดอน นำถุงยังชีพไปช่วยผู้ประสบภัยในตำบลคันธุลี พร้อมส่งมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำเภอท่าชนะ และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำเภอไชยยา จำนวน 190 ชุด และ 100 ชุด ตามลำดับ

» คณะทำงานศูนย์ข้อมูลพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการอำเภอท่าชนะ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสถานการณ์พลังงาน ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554


» กฟผ. ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) บริษัททรูวิชั่น และหอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว” ครั้งที่ 183 บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา จำนวน 750 คน พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่ธนาคารแว่นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และหอแว่นกรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2554

» คณะทำงานศูนย์ข้อมูลพัฒนาพลังงานไฟฟ้า พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมกับนายแพน พรไตรศักดิ์ นายอำเภอห้วยเม็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน นำผ้าห่ม “กฟผ. ช่วยด้วยน้ำใจ สู้ภัยหนาว” จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ดังนี้

1. มอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 350 ผืน
2. มอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 650 ผืน

» คณะทำงานศูนย์ข้อมูลพัฒนาพลังงานไฟฟ้า พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมกับสถานีอนามัยห้วยมะทอ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์บุคคลพิเศษทางสังคม และนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการไม่มีผู้ดูแล ในตำบลหัวหิน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554