กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว” ประจำปี 2557 พร้อมมอบของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมยามเช้างานรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 255 เพื่อสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเสื้อสนับสนุนการแข่งขันเรือจเข้ 7 ฝีพายประเพณี บ้านวังยาง หมู่ 12 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้สำเร็จรูปจำนวน 30 โหล เพื่อสนับสนุนค่าย ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านชั่วคราววัดท่าตะโก ณ ค่ายฝึกลูกเสือชาวบ้านชั่วคราววัดท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17-21 กันยายน 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย โดยมีนายอำนวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้สำเร็จรูปจำนวน 30 โหล เพื่อสนับสนุนค่าย ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านชั่วคราววัดพนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ และตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มอบเครื่องดื่มนำผลไม้สำเร็จรูปจำนวน 30 โหล เพื่อสนับสนุนค่ายฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านชั่วคราววัดหนองหลวง ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 และ ค่ายฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านชั่วคราววัดสายลำโพงใต้ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบเสื้อผ้าชาย-หญิง และถุงผ้าลดโลกร้อนของ กฟผ. ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้ง 10 ตำบล ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ได้แก่ ตำบลสายลำโพง ตำบลวังใหญ่ ตำบลพนมเศษ ตำบลวังมหากร ตำบลหัวถนน ตำบลท่าตะโก ตำบลคอนคา ตำบลทำนบ ตำบลหนองหลวง และตำบลพนมรอก