กิจกรรมทางศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556  ณ วัดหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน และวัดเขาพนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างซุ้มประตูโขงวัดศรีโพธิ์ทอง บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล   หัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมถวายปัจจัย เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดเทพสามัคคีธรรม ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน 2,000 บาท และ วัดปากน้ำโพเหนือ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารสมเด็จพุฒาจารย์โต เป็นเงิน 2,000 บาท เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไดตามุ่ย อำเภอท่าตะโก ตำบลหัวถนน จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพลุชะพลูใต้ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมทำบุญจำนวน 50,000 บาท เพื่อบูรณะเมรุเผาศพ ณ วัดวิชิตดิตถาราม ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะกุฏิพระภิกษุสงฆ์ เป็นจำนวน 2,000 บาท โดยมีเจ้าอาวาสวัดพนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ