กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป ถอนฟันและขูดหินปูน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยมะทอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 380 คน ถอนฟันและขูดหินปูน จำนวน 143 คน เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการแว่นแก้วครั้งที่ 274 เพื่อบริการ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอยางตลาด และอำเภอห้วยเม็ก จำนวน 700 คน ณ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) บริษัทหอแว่นกรุ๊ป จำกัด และบริษัททรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 299 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในการมอบเห็น โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 515 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ประชาชน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดหัวพลวง ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีประชากรเข้ารับบริการจำนวน 260 คน และในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ วัดสายลำโพงใต้ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 180 คน

» เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์และทันตกรรม โดยไม่มีค่ารักษาแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสิรินธร อำเภอพิบูลย์มังสาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาช้างน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

» เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบสารละลายโปรตีนไหม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ ตำบลหนองหลวง ตำบลพนมเศษ ตำบลหัวถนน และตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขยายความรู้เรื่องประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลท่าตะโก โดยมี นายแพทย์กิตติศักดิ์ ศาสตร์ศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก เป็นผู้รับมอบ