โครงการอภิปราย PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการ สื่อสาร ในกิจกรรมอภิปรายหัวข้อ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 ณ อาคารคอชิมบี้ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด และโรงเรียนกันตังพิทยากร เข้ารอบชิงแชมป์ระดับประเทศ

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ได้แก่โรงเรียนบ้านลำคลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3 ได้แก่โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4-6 ได้แก่โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ได้แก่โรงเรียนวัดสว่างมนัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3 ได้แก่โรงเรียนวัดประสาทนิกร และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4-6 ได้แก่โรงเรียนสวนศรีวิทยา