กิจกรรมทางการศึกษาและกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมมอบหนังสือ กฟผ. ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา และศูนย์การศึกษานอกระบบ รวมทั้งศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ระบบส่งไฟฟ้า ภารกิจของ กฟผ. เป็นต้น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม " วิ่ง เดิน ปั่น ด้วยหัวใจ " เพื่อระดมทุนและหารายได้สมทบทุนจัดสร้างศูนย์รักษาโรคหัวใจของภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยใช้เส้นทางในการเดิน วิ่ง ปั่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางถึงลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561

คณะผู้แทนจากฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการอิสลามมัสยิด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคข้าวสารและน้ำดื่ม ให้โรงเรียนสอนศาสนาท่องจำอัลกุรอ่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำของชุมชนเทพา เพื่อใช้สำหรับประกอบกิจกรรมในโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและ กฟผ. ณ บ้านตูหยง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนอุปถัมภ์ศาสตร์ หมู่ที่ 10 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมอบรมด้านจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสตร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่มจำนวน 180 ขวด เพื่อใช้ในงานมอบวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่ม กฟผ. จำนวน 80 โหล ให้กับโรงเรียนสอนศาสนา(ตาดีกา) หมู่ที่ 10 บ้านเกาะสาม ตำบลลำไพ อำเภอเทพา เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบการสร้างโรงเรียนสอนศาสนา(ตาดีกา) ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเทพา ใน “เวทีอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเทพา”และ “แกนนำสภาเด็กและเยาวชนมัคคุเทศก์ท่องเที่ยว” อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมมอบเสื้อ กฟผ. ให้กับกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเทพา โดยมีนายสนอง จันทรรักษ์ นายอำเภอเทพาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม "ปันน้ำใจ สานสัมพันธ์ พี่สู่น้อง" ตอน Malay Together โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังได้ทำความสะอาดมัสยิดอิสมาอีลลียะห์ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับนักศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา กฟผ. และชุมชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการอบรมค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์ พร้อมมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนและวิทยากรเพื่อใช้ในการอบรม ณ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มอบน้ำดื่ม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ชมการเเสดงเล่นเกมส์เพื่อพัฒนาการของเด็ก ในกิจกรรมการแสดงต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมเยียนประชาชนอำเภอเทพา พร้อมมอบปฏิทินปีใหม่ 2561 สำหรับใช้ในครัวเรือน โดยมี นายสตาปอ บ่อเตย ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบ ณ มัสยิดบิรุจเราะห์มะห์ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านบ่อเตย โดยมอบรถจักรยาน จำนวน 1 คัน เป็นรางวัลพิเศษให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนางวนิดา เปาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย และนายสตาปอ บ่อเตย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเตย  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ของอำเภอเทพา เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกหลักศาสนา โดยมีนักเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน และมีหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ จิตอาสาญาลันนันบารูและประชาชนอำเภอเทพา มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกานูรุดดีน บ้านควนหินเภา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำซำ โดยมีนายอรุณ สะนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2560 ณ อบต.ท่ากำซำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่ที ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสนามกีฬาโรงเรียนบ้านกรงอิตำ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รวมถึงมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยห้องเรียนคุณภาพ ในการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าพลังงาน ครั้ง 4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ให้กับเยาวชนในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีคณะครู-อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทพา โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม โรงเรียนสะเดา โรงเรียนจะนะวิทยา โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา และโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจด้านพลังงานผ่านศิลปะ สอนวาดภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาจวก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 74 คน ณ โรงเรียนบ้านนาจวก ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสื่อสารผ่านกิจกรรมสอนวาดภาพสีน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน ณ โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบล    ท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 และร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมีนายสุทิน ปานโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า เป็นประธาน มีผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครอง และเยาวชนมาร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ณ ตาดีกาดารุลอามาน บ้านกรงอิตำ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 24-27 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานโครงการอบรมความรู้เสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนอำเภอเทพา ระหว่างอายุ 7-15 ปี ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีเยาวชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตูหยง จัดกิจกรรม “การแข่งขันเรือพาย ต้อนรับรอมฎอน” ครั้งที่ 3 ภายในงานมีการแข่งขันเรือพาย ชักเย่อบนเรือ รวมถึงการแข่งขันมวยทะเลรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน หก-ตท. จำนวน 60,000 บาท ณ คลองบ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่มจำนวน 30 โหล เพื่อใช้ในกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านนาจวก ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560


• ชมรมจักรยานเสือริมเขื่อนเทพา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) อำเภอเทพา เครือข่ายภาคประชาชน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม "ปั่น ปั่น รัก เทพา" ครั้งที่ 1 มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จากจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ณ ลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 สนามที่ 1 ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้ากระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีนักกีฬามาร่วมแข่งขันกว่า 700 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ความรู้ สู่เยาวชน คนรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ มีกิจกรรมฐานทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานแยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา ฐานเรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัวเรา และฐานชุมชนน่าอยู่คู่โรงไฟฟ้า มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน ณ ริมหาดบาง หลิง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองประดู่ ทีมชมรมฟุตบอลอาวุโสตำบลปากบาง และทีมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่11 มีนาคม 2560