กิจกรรมทางศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล

 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับประชาชนบ้านคลองควาย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ทำความสะอาดภายในบริเวณมัสยิดนูรุลฮูดา ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนเทพา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดและสบายตา เหมาะสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และด้านกีฬา เป็นต้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์พระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองเทพา ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองเทพา ณ วัดเทพาไพโรจน์ (วัดพระ 3 องค์) ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 โหล เพื่อใช้ในงานเมาลิดินนบี หรืองานเมาลิดเพื่อรำลึกถึงท่านนบีมุฮัมมัด ศาสดาของศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดอิสมาอิลยะห์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดธรรมาวุธสรณาราม ตำบล  ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  โดยมีนางนวลจันทร์ เพียรธรรม ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นซีทัวร์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน และเป็นประธานทอดถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,638,380 บาท เพื่อใช้สำหรับบูรณะพระอารามภายในวัดธรรมาวุธสรณาราม (วัดคลองเสียด) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการ “อบรมสองศาสนา” ให้กับเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมความเข้มแข็งและความปลอดภัยในชุมชน รวมถึงสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559