กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

• สภากาชาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และชมรมธรรมศาสตร์-กฟผ. จัดกิจกรรม ตามโครงการ "ดีต่อใจ ธารน้ำใจเพื่อชาวกระบี่" เพื่อร่วมกันนำเครื่องอุปโภค- บริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ มอบให้ประชาชนที่ฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 550 ครัวเรือน  ณ ศาลาประชาคม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา จำนวน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารศาลากลางเดิมที่ชำรุด ณ อาคารศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมทำดีไม่มีวันหยุด จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสงขลา ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวน 500 ชุด ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ล่องลม–เสาธง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 200 ชุด และมอบให้ชุมชนบ้านศาลาหลวงบน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านศาลาหลวงบน อำเภอระโนด จำนวน 300 ชุด และในวันที่ 15 มกราคม 2560  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สุราษฏร์ธานี ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านในอ่าว ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 500 ชุด รวมการช่วยเหลือทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด 1,500 ชุด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคและน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านปากาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่ เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ และหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็น สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ กฟผ. มอบถุงยังชีพไปแล้ว จำนวน 12,000 ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใต้แนวสายส่ง ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านห้วยน้ำแก้ว ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดหารถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ รวม 3 คัน บรรทุกน้ำเที่ยวละ จำนวน 16,000 ลิตร หลายเที่ยวต่อวันเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ไม่มีกินน้ำใช้ พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน  ณ บริเวณปากทางเข้าคลองใหญ่ ถนนประชาอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเตรียมจัดถุงยังชีพ น้ำดื่มพร้อมร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพและน้ำดื่ม จำนวน 1,100 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ ร่วมทำข่าวและร่วมปล่อยขบวนไปช่วยเหลือประชาชนด้วย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 380,000 บาท สนับสนุนกิจกรรม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2559 โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเทพา ผู้แทนรับมอบ ณ ลานวัฒนธรรมที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ร่วมสนับสนุนการจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ประชาชนตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายซอรี สาเมาะ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลำไพล และนายซาฟารี จันทรทะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไพล รับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานมัคคุเทศก์พลังงานโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองประดู่ จำนวน 450 ครัวเรือน ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยือนชุมชน พร้อมมอบสังกะสีให้กับนายฮาริด หวันหวัง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนเครื่องดื่มและชุดยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ สามแยกห้วยโศก ตำบลคลองขนาน และสามแยกตลาดต้นทวย ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมแก่กระบี่เซฟตี้เรดิโอ ความถี่ 96.0 เมกะเฮิรตซ์ วิทยุรวมการเฉพาะกิจ รายงานสภาพการจราจรตามเส้นทางต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดตามการขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการ ณ บ้านหนองผักฉีด อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชนในช่วงหน้าแล้ง และติดตามการดำเนินงานติดตั้งหอถังเก็บน้ำบาดาลของบ้านเกาะไทร จังหวัดกระบี่  ซึ่ง กฟผ. ได้สนับสนุนรถเครนรถบรรทุกในการขนย้ายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจความก้าวหน้าโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน และตำบลคลองขนาน และบริเวณริมถนนสายเหนือคลอง-บ้านแหลมกรวด อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าของโครงการประมาณร้อยละ 13 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดย กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 80 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 130.2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มอบให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่อยู่อาศัย จำนวน 3 ราย ในพื้นที่บ้านนาออก หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้หลอด LED แบบประหยัดพลังงาน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกพระพุทธถึงตัวอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงิน จำนวน 80 ล้านบาท สนับสนุน “โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่” ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำของชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ณ ห้อง 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558